Slavnostní zasazení lípy v Podprůhonu - WEB MĚSTA KLADNA

31.10.2012 10:30

https://www.mestokladno.cz/slavnostni-zasazeni-lipy-v-podpruhonu/d-1428695/p1=802

Slavnostní zasazení lípy v Podprůhonu

28. 10. 2012 byla slavnostně primátorem města Kladna zasazen lípa v městské části Podprůhon
 

 
 

V neděli 28.října slavnostně zasadil primátor města Kladna Dan Jiránek lípu za účasti kmotra projektu pplk. Ing. Ladislava Švejdy velitele 43. výsadkového praporu. Lípu slavnostně předali do opatrovnictví Sdružení občanů a přátel Podprůhonu, kteří tento projekt iniciovali.

Lípa, náš národní strom. Tento titul získala patrně díky kvalitě svého dřeva. Lipové dřevo provázelo a ještě stále provází naše životy. Podle pověsti právě lípy osídlovali spravedliví a dobří duchové. Lidé je pak vyhledávali, aby se pod nimi schovali před bouřkou, v domění, že do nich díky dobrým duchům neuhodí blesk.

„Přeji, aby dnes zasazená lípa dělala radost všem obyvatelům Podprůhonu“ řekl primátor Statutárního města Kladna ing. Dan Jiránek.

 pplk. ing. Ladislav Švejda v úvodu akce dodal: "Je pro mě čest, že jsem přítomen této akce. Ať tato lípa ochraňuje naší lokalitu neméně tisíc let!"

Akce byla spojena s podpisem všech zúčastněných do kroniky, možností symbolicky se podílet na zasazení přisypaním hlíny ke kořenům a ukončena společnou fotografií a slavnostním přípitkem.

V závěru Ing. Arch. František Müller poděkoval všem přítomným: “Za Sdružení občanů a přátel Podprůhonu děkuji , za podporu této akce a všem, kteří se  zúčastnili.“