Slavnostní sázení lípy v Podprůhonu

28.10.2012 23:29

 

KLADNO (28.10.2012) – Sdružení občanů a přátel Podprůhonu o.s. v den státního svátku dne 28.10.2012 slavnostně zasadilo lípu na rozcestí ulic V.Burgra a Pod zámkem za pomoci primátora města Kladna Dana Jiránka a pplk. Ladislava Švejdy, velitele 43. výsadkového praporu armády ČR. Lípa, náš národní strom, byla vysazena na prostranství, které je vstupem do lokality Podprůhonu a zároveň je odtud na dohled hora Říp jako symbol naší národní historie. Přesto, že Kladno bylo v předvečer státního svátku zasypáno sněhovou nadílkou, akci se podařilo realizovat.

Sdružení občanů a přátel Podprůhonu děkuje všem, kteří se slavnostního sázení lípy zúčastnili, děkuje primátorovi města za podporu akce, ing. Ladislavu Švejdovi, který byl kmotrem akce za obyvatele Podprůhonu, odboru životního prostředí magistrátu města Kladna za spolupráci při přípravách akce a ing. Aleši Novákovi z firmy ŽIVA, která zajistila technickou část výsadby.

 

Fotogalerie: Slavnostní sázení lípy v Podprůhonu