PODPRŮHONSKÝ STRÁŽNÍK MP - tel.: 602 604 936

16.12.2015 18:07

Jan Litva slouží u MP Kladno a jeho rajonem je jedna z nejstarších částí města, kde řeší nejčastěji problémy s dopravou, radí lidem, kde je jaká ulice a kontroluje pejskaře. „V této lokalitě se také hojně vyskytovaly černé skládky, podařilo se mi je však hodně eliminovat.,“ řekl okrskář.

Kromě rodinných domků a pár obytných domů se v této lokalitě nachází i zahrádkářské kolonie. Podle okrskáře, který se pravidelně stýká s předsedou zahrádkářské kolonie v Podprůhonu, se sem občas stahují bezdomovci, kteří hledají přístřešek a něco k jídlu. „Ta spolupráce s majiteli zahrádek je velmi důležitá, protože člověk opravdu nemůže být všude a u všeho. Proto mi velice pomůže, pokud jsou občané všímaví ke svému okolí a případné nešvary mi ihned ohlásí,“ dodal okrskář.

Hranice okrsku, o který se Litva stará, začíná polovinou ulice Čs. Armády, pokračuje ulicí Pod Zámkem, Slánskou, oblastí Tuchorazu k ulici Na Kopci a stáčí se k ulici Na Vyhaslém, Ant. Škváry, zahrnuje oblast Bressona a Tylovou ulicí zpět k ČSA. Kromě bezplatné telefonní linky 156 se občané můžou obracet na okrskářský telefon 602 604 936.
 

 

Fotogalerie: Podprůhonský strážník MP - tel.: 602604936