ODSTRANĚNÍ REKLAMNÍHO PANELU V PROSKLENÝCH ZASTÁVKÁCH

17.03.2016 14:48

Vznesli jsme podnět týkající se umístění reklamní plochy v prosklené zastávce nad Podprůhonem - směr od bus nádraží v ulici Pod zámkem nesoucí název nám Svobody. Jednalo se o to, že reklamní panel byl na této zastávce umístěň na celé ploše v prosklené zastávce V LEVO a autobusy, na které cestující čekali přijíždějí také  Z LEVA.... v mnoha případech se stalo, že cestující nebyl viděn a on sám také autobus zahlédnul až na poslední chvíli a mohlo se stát, že mu autobus i  ujel....
Požádali jsme o přemístění této reklamy  a bylo nám vyhověno s tím, že "reklamní  tabule   i poškozené  skleněné výplně předmětné čekárny  byly  odstraněny.  V následném období bude provedeno posouzení rozhledových  poměrů  i u  ostatních  přístřešků s instalovanými  reklamními plochami." A za to velmi děkujeme !!!:)