Harmonogram svozu BIO odpadu Podprůhon 2019

15.03.2019 11:01

Harmonogram svozu BIO odpadu Podprůhon 2019

Každý sudý týden ve čtvrtek od 04.04. dále pak 18.4.,

02.05., 16.05.,30.05.,

13.06.,27.06.,

11.07.,25.07.,

08.08.,22.08.,

05.09.,19.09.,

03.10.,17.10.,31.10.

Co patří do hnědých nádob na bioodpad

 • listí, tráva
 • zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny apod.
 • kousky větví i keřů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem)
 • spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
 • zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z brambor, mrkve, kousky jablek apod.
 • čajové sáčky, kávová sedlina
 • skořápky z vajec

 PROSÍM, NEVHAZUJTE:

 • tekuté zbytky jídel
 • kosti, maso, uhynulá zvířata
 • biologicky nerozložitelné látky
 • jiné odpady