DEN ZEMĚ JSME OSLAVILI ÚKLIDEM KOLEM PODPRŮHONSKÉ LÍPY

21.04.2013 10:29

V neděli ráno se členové Sdružení občanů a přátel Podprůhonu sešli, aby v rámci Dne Země uklidili okolí "své" Podprůhonské lípy.

Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA. První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích. V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

„K tomuto projektu jsme se letos poprvé přihlásili pomocí webových stránek https://www.denzeme.cz/  a hodláme v tom pokračovat i v následujících letech“ řekl předseda sdružení František Müller.


 Úklid kolem lípy provedli členové sdružení. Prostranství bylo vyčištěno od hromady odpadků, trávník uhrabán a k lípě přisypána zemina.

Věříme, že takto zvelebený prostor bude všem kolemjdoucím dělat radost a my máme dobrý pocit z dobře vykonané práce.

Fotogalerie: DEN ZEMĚ JSME OSLAVILI ÚKLIDEM KOLEM PODPRŮHONSKÉ LÍPY